Binnen de gemeente worden er verschillende activiteiten georganiseerd. Er zijn verschillende samenkomsten, gemeente opbouwende activiteiten en jeugdgroepen. Verschillende pastoraat teams dienen onze gemeente. Daarnaast zijn er verschillende zendelingen uitgezonden vanuit onze gemeente, en worden er evangelisatie acties gehouden.

Heeft u vragen over één van deze activiteiten dan kunt u altijd contact opnemen.

Zending

De zendingscommissie heeft o.a. als taak de contacten met de zendelingen te onderhouden. Zij organiseren een aantal keren per jaar een zendingsdienst.

Vanuit onze gemeente zijn de volgende zendelingen uitgezonden: Hanneke van Boven is werkzaam op het kantoor van O.M.F. (Overseas Missionary Fellowship); Tera van Twillert in Taiwan; Robert en Priscilla in Oost Azië en Lucas en Esther van Twillert in Curaçao.

Daarnaast ondersteunen wij projecten in Roemenië en Albanië.

Er is een zendingshandreiking opgesteld waarin u alle informatie kunt vinden m.b.t. zending in onze gemeente. (Download PDF) Overname van (een deel van) de inhoud is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van De Reddingsark. U kunt een verzoek sturen door het contactformulier in te vullen.