Binnen de gemeente worden er verschillende activiteiten georganiseerd. Er zijn verschillende samenkomsten, gemeente opbouwende activiteiten en jeugdgroepen. Verschillende pastoraat teams dienen onze gemeente. Daarnaast zijn er verschillende zendelingen uitgezonden vanuit onze gemeente, en worden er evangelisatie acties gehouden.

Heeft u vragen over één van deze activiteiten dan kunt u altijd contact opnemen.

Wekelijkse samenkomsten

De wekelijkse samenkomsten worden in zowel Baarn als Bunschoten gehouden op zondagochtend en beginnen om 10:00 uur. Er wordt gestart met een zangdienst en mededelingen. De diensten staan in teken van lofprijzing, aanbidding, voorbede, dankzegging en onderwijzing. Daarbij moet de Here Jezus altijd in het middelpunt staan. De leiding van de dienst berust bij de oudste die de mededelingen doorgeeft. Ook de zangleider en spreker hebben een belangrijk aandeel in de dienst. De gemeente wordt in de gelegenheid gesteld om na de prediking zich in een vrij en persoonlijk gebed tot God te richten. Na de dienst is er altijd de mogelijkheid om nog even een kopje koffie te drinken en door te praten. Ook is er de mogelijkheid om voor u te laten bidden. Tijdens de diensten wordt er gezongen uit de bundels van Opwekking en Joh. de Heer. De laatste zondag van de maand wordt het avondmaal gevierd.

Daarnaast wordt er zo nu dan aandacht gegeven aan onderwerpen als zending en de ‘lijdende kerk’. Deze diensten zullen worden aangekondigd via het nieuws .