Voor wie nog niet bekend is met de reddingsark willen wij hier een aantal punten toelichten. Deze punten geven in het kort weer wat het doel is van de gemeente en hoe wij dat vorm willen geven. Hierbij lichten wij kort onze grondslag en visie toe. Daarnaast gaan we in op zaken als leiding in de gemeente, lidmaatschap van de gemeente, doop en avondmaal. Deze toelichtingen zijn niet uitputtend, mocht u vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen.

Daarnaast hebben we een informatieboekje (PDF). Hierin staan bovenstaande punten uitgeschreven samen met nog andere belangrijke informatie. Dit informatieboekje is tijdens de samenkomsten op zondagochtend ook op papier beschikbaar. Spreek hiervoor één van de oudsten aan.

Lidmaatschap

De gemeente kent geen lidmaatschap in de letterlijke zin van het woord. Diegenen echter die zich bij ons thuis weten en zich aansluiten, kunnen zich aan de gemeente voorstellen. Dat kan op verschillende manieren gebeuren b.v.

  • Door zich persoonlijk, als echtpaar of gezin, voor te stellen.
  • Door een zelf opgesteld stukje in het Contactblad te plaatsen.
  • Door degenen die de leiding van de dienst heeft.
  • Door een interview in het Contactblad.

Ook stellen wij het op prijs wanneer U de gave(n), die de Heer aan Zijn kinderen geeft, ook daadwerkelijk wilt laten gebruiken waartoe Hij u deze heeft gegeven. Voor bekendmaking daarvan kunt u dit doen op het invulformulier. U kunt zich hiervoor echter ook rechtstreeks tot een van de oudsten wenden.