Pinksteren 2020

1 Corinthiërs 12:13 : “...want door één Geest zijn wij allen tot één lichaam gedoopt.”

Pinksteren is het feest waarbij we gedenken dat de Heilige Geest is uitgestort. Deze uitstorting van de Heilige Geest heeft nogal wat teweeg gebracht.

Eén van de gevolgen is dat we nu als alle gelovigen wereldwijd gedoopt zijn, verbonden zijn tot één lichaam. Alle gelovigen zijn nu met elkaar in verbinding door een onzichtbare band: de Heilige Geest. Deze onzichtbare, maar onverbrekelijke band doet gelovigen, wat voor nationaliteit of wat voor etnische achtergrond ze hebben, elkaar herkennen in Christus. Het is zo mooi om bijv. tijdens een vakantie mensen te ontmoeten uit een heel ander land en verbondenheid met hen te ervaren.

In het O.T. bestond de tabernakel uit allerlei planken die, net als gelovigen, met elkaar waren verbonden door een onzichtbare verbinding die door het midden van de planken ging. (Ex. 26:28). We zijn niet zomaar met elkaar verbonden, dit is omdat we elkaar nodig hebben. Ieder lid van de gemeente is nodig! “Het oog kan niet zeggen tot de hand: ik heb u niet nodig”, 1 Cor. 12:21. We worden opgeroepen om voor elkaar te zorgen en naar elkaar om te zien. Wat is dit actueel in deze Corona tijd! We horen immers bij elkaar, we zijn allemaal lid van het zelfde lichaam: Gods gemeente.

Soms lijkt het of sommige leden van het lichaam belangrijker zijn dan andere leden, maar dit is niet zo als God het ziet! Iedere gelovige is belangrijk en kostbaar in Zijn ogen. Ook voor hen heeft Christus Zijn leven gegeven, zo kostbaar is ieder mens voor Hem. Iedere gelovige heeft een door God bedachte plaats in het lichaam gekregen (1 Cor. 12:18). Daarom is het belangrijk dat we onze plaats innemen, omdat de ander ons nodig heeft en ik heb natuurlijk de ander nodig! Het is niet goed dat de mens alleen zij geldt ook in dit opzicht!

Een ander kostbaar gevolg van Pinksteren is dat we niet alleen zijn verbonden met alle andere gelovigen, maar ook met het Hoofd van de Gemeente: de Here Jezus Christus. Dit is een zeer bijzonder voorrecht wat niet gold voor gelovigen van vóór de periode van de gemeente en ook niet geldt voor gelovigen van na de periode van de gemeente!

In het OT mocht uitsluitend de Hogepriester en dan nog maar één keer per jaar naderen tot God in het Heilige der heiligen. Wij, gelovigen die direct zijn verbonden met het Hoofd van de gemeente, worden opgeroepen om met volle vrijmoedig in te gaan in het heiligdom. (Hebr. 10:19). Dit was onvoorstelbaar in het OT, want gelovigen waren van God gescheiden door het voorhangsel. De priesters waren in Gods nabijheid rondom tabernakel en tempel en alleen de Hogepriester mocht op de Grote Verzoendag het heiligdom ingaan nadat hij zich had gereinigd en na het brengen van diverse offers.

Wat een geweldige en bijzondere positie heeft de Here de leden van Zijn gemeente gegeven! En dat is natuurlijk niet onze verdienste, maar we mogen naderen op grond van het bloed van de Here Jezus. Hij heeft een nieuwe en levende weg tot de Vader voor ons bereid! (Hebr.10:19)

Dankzij Pinksteren mogen we met al onze zorgen en noden en natuurlijk ook met onze dank direct naar God gaan. En omdat Hij Mens is geworden kan Hij een barmhartig en getrouw Hogepriester zijn. Hij weet hoe onze pijn en ons verdriet kan zijn omdat Hij hier heeft geleefd en daarom kan Hij zo goed ons te hulp komen in onze nood.

Ik denk dat het volk Israël in het OT onder de indruk was van de heiligheid van God als ze in de nabijheid van de tabernakel of tempel kwamen. Alles wees op Zijn heiligheid. Wij verliezen dat besef misschien wel eens een beetje uit het oog. Het is waar dat de Here Jezus ons in de onmiddellijke nabijheid van de Vader heeft gebracht, we mogen Hem Vader, pappa noemen. Maar Hij is ook de Heilige en Hij is een verterend vuur. Tot Hem moeten we als kinderen ook naderen met eerbied en ontzag. (Hebr. 12:28/29)

De Heilige Geest verbindt ons met elkaar en met ons Hoofd, Christus. Eén Hoofd, vele leden. Vele leden en één lichaam. Je zou het kunnen vergelijken met een wiel. Een wiel heeft vele spaken (individuele gelovigen) en één as (Christus). Het geheel vormt een eenheid. En naarmate de individuele leden er naar streven dichter bij de Heer te leven komen ze dichter bij elkaar én dichter bij Hem! Dat de Heilige Geest ons mag vullen tot Zijn eer!

Auke Stoelinga