Olie om de wond te verzachten

Als we in de concordantie het woord olie opzoeken en vervolgens 'Schrift met Schrift' vergelijken dan ontdekken we dat olie een beeld is van de Heilige Geest. Olie werd bijvoorbeeld gebruikt om personen (o.a. koningen en priesters) te zalven. In de 1e brief van Johannes lezen we dat ook gelovigen zijn gezalfd, maar dan met de Heilige Geest. Olie werd ook gebruikt als brandstof voor de olielampen. Als deze lampen brandden gaven ze licht. Zo kunnen gelovigen ook licht verspreiden, maar uitsluitend door de olie (de Heilige Geest) in hen. Olie werd overigens gemaakt van olijven, die groeien aan olijfbomen die altijd groen zijn, gelovigen kunnen zelfs op hoge leeftijd vrucht dragen. (Psalm 92:15).

Olie werd in de bijbelse tijden ook gebruikt om wonden te verzachten en te genezen. We zien dit in een gedeelte uit Jesaja hoofdstuk 1 vers 5 en 6. Verder komen we het ook tegen in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan in Lukas 10. De Samaritaan giet olie en wijn in de wond van de gewonde man.

Zo kan het ook zijn, dat wij als gelovigen gewond zijn. Ik doel dan niet op uiterlijke wonden, maar op innerlijke wonden. Het kan zijn dat er in ons leven wonden zijn geslagen die niemand ziet, maar die ongelooflijke pijn kunnen doen. Wonden door wat anderen ons hebben aangedaan door pijnlijke opmerkingen of door een afwijzende of liefdeloze houding. Misschien zitten deze wonden al jarenlang diep van binnen en doen ze ons al heel lang pijn. Dit soort wonden kan ons tot op het bot raken en vreselijk veel verdriet veroorzaken. Deze wonden kunnen vele malen pijnlijker zijn dan uiterlijke verwondingen. Ook kan hierdoor verwijdering tussen mensen ontstaan, ook naar andere gelovigen, familieleden of vrienden.

Innerlijke wonden zijn misschien wel de moeilijkst te genezen wonden. Wat kunnen we ons onbegrepen en eenzaam voelen als het gaat om innerlijke pijnen! Toch is er E'n die ons begrijpt en die in staat is om ons te genezen. Hij die ons geschapen heeft is ook instaat om onze verwondingen te verzachten en te genezen. De Here uw Heelmeester wordt Hij genoemd. Uw Heelmeester, dat is Hij die ons wil en kan helen, genezen. De eerste stap op weg naar genezing is naar Hem toegaan en Hem alles vertellen over onze pijnen en frustraties, d.w.z. ons hart uitstorten bij Hem. Hij zal dan Zijn 'olie' in onze wonden gieten, zodat de pijn kan verminderen. We zingen wel eens het lied 'Zijn tederheid genas wat er bitter in me was'. We moeten Hem toelaten in onze wonden, Zijn liefde kan ons genezen.

Er is nog een reden waarom we het beste met al onze pijn naar Hem moeten gaan. Want wie kan ons beter begrijpen dan juist de Here Jezus? Hij, die Zelf bespot, afgewezen, vernederd, verworpen en door iedereen (zelfs door God!) verlaten is. Hij weet, omdat Hij Mens is geweest, hoe we ons kunnen voelen en Hij wil onze Hogepriester zijn, die met ons mee wil lijden en ons wil troosten in onze nood.

Als we zijn verwond door iemand, dan is de tweede stap dat we gaan proberen de ander te vergeven wat hij of zij ons heeft aangedaan. Vergeven is zeker niet makkelijk, soms kan het ook lang duren voor we zover zijn. Toch is het zetten van deze tweede stap, de stap van vergeving, essentieel.

Het zal helpen te bedenken hoeveel ons door de Here Jezus vergeven is. Het antwoord op de vraag hoeveel ons vergeven is, is niet moeilijk. Hij heeft ons namelijk alles, maar dan ook echt alles vergeven en dat terwijl wij absoluut niets goeds gedaan hadden en er geen goed in ons was. Hij werd gekruisigd om onze zonden en juist hierdoor laat Hij zien hoeveel Hij van ons houdt en dat Hij ons alles heeft vergeven! U kent waarschijnlijk het vers 'Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren' uit het 'Onze Vader'. Misschien heeft u het al vele malen gebeden, maar is het ook daadwerkelijk zo in uw leven, dat u uw schuldenaren hebt vergeven? Als wij onze blokkades om Gods genezing te ontvangen opruimen, zal Hij, door Zijn Heilige Geest, ons vullen met Zijn liefde. Dat is een liefde en vrede, die alle verstand te boven gaat.