Het huwelijk

Het huwelijk is ingesteld door God. Je vindt dit in het begin van Genesis. God schiep Adam en Eva, en Hij gaf Eva als vrouw (die bij hem paste) aan Adam. Het huwelijk is een prachtige instelling. Een goed huwelijk kenmerkt zich door liefde, trouw, vergeving en plezier voor zowel de man als de vrouw. Natuurlijk komen er moeilijkheden, maar als je beiden verankerd bent in Hem en op Hem vertrouwt dan kun je samen heel veel verdragen. Met Hem zijn we immers méér dan overwinnaar, ook in onze christelijke huwelijken.

Doel van het huwelijk is de ánder gelukkig te maken en samen iets te laten zien van de liefde van God tot Zijn gemeente. Vaak wordt gedacht: hoe kan ik gelukkig worden, maar in een goed huwelijk richt je je op de ander. Christus heeft Zichzelf overgegeven voor Zijn bruid, de gemeente. Hij had alles voor de gemeente over.

Toen God het huwelijk bedacht, dat is dus een scheppingsorde, bracht hij een man en een vrouw samen. Niet twee mannen of twee vrouwen, maar één man en één vrouw. Een huwelijk is een levenslange verbintenis. Dat het tegenwoordig erg makkelijk is om een huwelijk te ontbinden doet daar niets aan af. Als man en vrouw trouw zijn aan God en aan Zijn woord dan is het huwelijk een geweldige verbintenis die geldt zolang beide partners leven.

Natuurlijk is de start van een huwelijk belangrijk. Ook hier geeft de Bijbel richtlijnen voor. Een goede start impliceert dat beide partners een persoonlijke relatie met God hebben. Een huwelijk waarbij één van de partners niet gelovig is wordt duidelijk afgewezen door de Bijbel. Dat is ook heel begrijpelijk. Als je de Here Jezus hebt leren kennen als je persoonlijke Verlosser en Heer voor het dagelijks leven, dan wil je dit toch heel graag delen met diegene die het dichts bij je staat. Als je dan een man of vrouw hebt die niet gelovig is dan kan dit niet. Want iemand die niet gelovig is begrijpt daar niets van. Dat zou je toch niet moeten willen? Nog los van het feit dat Gods Woord het simpelweg afwijst.

Een tweede punt dat bij een goede voorbereiding hoort is dat je elkaar goed leert kennen. Dat doe je door langere tijd vóór het huwelijk samen op te trekken, veel te bespreken, de Bijbel te lezen en te bidden en door elkaar te leren kennen in goede en moeilijke tijden. Dat kost tijd, maar zeg nu zelf wat is beter snel samengaan en later scheiden of elkaar goed leren kennen en van God de bevestiging (innerlijke rust) te krijgen dat je voor elkaar bestemd bent en dan een bestendig huwelijk hebben? (Dit geldt natuurlijk in zijn algemeenheid er kunnen altijd situaties zijn dat het wel goed gaat.) Als je in zo’n periode er achter komt dat de ander bepaalde (karakter) trekken heeft waar je eerst niet van wist, dan kun je nog gewoon besluiten weer uit elkaar te gaan. En het duurt nu eenmaal even voordat je een ander echt leert kennen in verschillende situaties.

Nog een punt wat belangrijk is ligt op het seksuele vlak. Tegenwoordig gaat het vaak zo: één worden naar lichaam, ziel en geest. De Bijbel zegt juist het omgekeerde, nl. dat we één moeten worden naar geest, ziel en lichaam. Vaak wordt er al snel overgegaan tot een seksuele relatie en heel vaak gaat het dan later fout. Waarom? Gods Woord is niet gevolgd en dan roep je de moeilijkheden over je af. Daarnaast gaat de tijd en energie vaak meer uit naar het lichamelijke dan naar eenwording in ziel en geest. Elke gelovige weet diep in zijn hart dat als hij/zij voor het huwelijk gemeenschap heeft met de ander dat dit niet naar Gods Woord is. Dit is dan ook een verhindering voor de diepe vrede van God in het hart.

Tegenwoordig zijn er veel (pre-) huwelijkscursussen die ook kunnen helpen om een goede start in het huwelijk te maken. Het huwelijk is een prachtige instelling van God, maar het gaat niet vanzelf, er moet door beide partners hard worden gewerkt tijdens het huwelijk. En juist dan of daardoor is het huwelijk geweldig! In dit soort cursussen worden allerlei belangrijke thema’s behandeld, zoals de achtergrond van beiden. Je neemt immers je opvoeding/gewoontes/ervaringen mee je huwelijk in en dat kan wel eens botsen met de achtergrond van je partner. Of een thema als vergeving, wat zéér belangrijk is in een huwelijk. In de loop der jaren kunnen of zullen er moeilijkheden ontstaan en die moet je wel op een goede wijze oplossen met elkaar. Communicatie is ook een belangrijk onderwerp; de een is gesloten de ander open, hoe vind je elkaar van hart tot hart tijdens het huwelijk? Zelf ben ik in ons huwelijk lange tijd regelmatig weggekropen achter mijn “muur” van zwijgen als er iets was. Als er werd gevraagd hoe het ging zei ik prima, maar dat helpt niet heb ik geleerd. Gaande weg is de muur afgebroken (soms staat ie er opeens trouwens weer) en dat heeft ons huwelijk alleen maar beter gemaakt. Ouders en schoonouders is vaak een thema, die krijg je er immers gratis bij. Vaak gaat dat natuurlijk prima maar dat kan soms ook problemen opleveren en dan is het goed om je dat van tevoren al bewust te zijn. Tot slot is het belangrijk om samen Conflicten op te lossen. Problemen onder het vloerkleed vegen of netjes gezegd met de mantel der liefde bedekken werkt niet. Conflicten moeten worden opgelost anders komen ze op een onverwachts moment als een boemerang terug. Is het volgen van zo’n (pre) huwelijkse cursus noodzakelijk? Niet persé, maar ik denk wel dat het helpt in een stuk bewustwording in de voorbereiding naar een huwelijk toe. Bovendien is het vaak ook heel gezellig en leer je andere (jonge) stellen kennen.

Als een jongen en meisje elkaar goed hebben leren kennen en de bevestiging van God hebben gekregen dat ze aan elkaar zijn gegeven, dan is het goed om naast het burgerlijk huwelijk een zegen over het huwelijk te vragen in de kerk/gemeente. Het is belangrijk om de gemeente/oudsten hier tijdig bij te betrekken omdat het, in deze tijd van individualisering, niet alleen iets is wat het stel dat wil gaan trouwen aangaat. Een aanstaand huwelijk raakt de hele gemeente, als er verdriet is leven we mee en als er een blijde gebeurtenis gaat plaatsvinden zoals een huwelijk leven we natuurlijk ook mee met het stel dat gaat trouwen. Het is prachtig om een huwelijk te starten met Hem en te midden van broeders en zusters. We vormen als kerk/gemeente toch als het ware een gezin. In Hem zijn we met elkaar verbonden.