Eenzaamheid

We leven in een tijd waarin we op alle mogelijke manieren met elkaar kunnen communiceren. Bijna iedereen heeft een gsm, via het Internet kunnen we wereldwijd met velen contact hebben via e-mail, MSN, Hyves etc., maar ondanks al deze communicatiemiddelen, lijkt het wel of veel mensen eenzamer zijn dan ooit. Sommige ouderen slijten, nadat hun partner is overleden, hun dagen in hun huis of kamer terwijl ze soms dagenlang niemand zien of spreken. Naarmate je ouder wordt vallen steeds meer familieleden, broeders en zusters en vrienden weg en blijf je alleen achter. Als mensen hulp nodig hebben komt er soms nog iemand van de thuiszorg langs, maar soms is dat het enige contact wat deze mensen nog hebben.

Maar eenzaamheid beperkt zich niet tot ouderen, ook jongere mensen kunnen eenzaam zijn. Soms omdat ze geen partner hebben. Soms omdat ze het lastig vinden contact te leggen met anderen , of omdat mensen met gezinnen niet echt open staan voor alleenstaanden. Maar ook als gezin kun je je eenzaam voelen, ook in de kerk, omdat je je niet opgenomen voelt. Je ziet mensen met elkaar in gesprek, anderen hoor je elkaar uitnodigen voor een kopje koffie, maar zelf word je als gezin niet of zelden uitgenodigd. Kinderen kunnen zich eenzaam voelen in de gemeente omdat ze (geen contact met) leeftijdgenoten hebben. Eenzaamheid kent vele vormen, zelfs in de samenkomst te midden van alle broeders en zusters kun je je eenzaam voelen.....

God heeft niet gewild dat we eenzaam zijn. Het is niet goed dat de mens alleen zij (Gen. 2:18). We lezen in de Bijbel over het huwelijk, gezinnen, families, vriendschappen, de kerk en volken waarbinnen we samen met anderen kunnen functioneren. Voor iedere gelovige (getrouwd, ongetrouwd, weduwe of weduwnaar) geldt dat Hij een plan heeft voor ons leven waarbij we onze gaven kunnen gebruiken tot zegen voor anderen en tot eer van Hem.

Verderop in Genesis begint de Heer uit Abraham een volk te formeren. Een volk waar Hij leiding aan wil geven en waarvan de mensen bij elkaar horen en voor elkaar zorgen. David en Jonathan hadden een zeer hechte vriendschap, ze trokken veel samen op. In het nieuwe testament komt de gemeente in beeld, weer een voorbeeld van het bij elkaar brengen van mensen, omdat ze elkaar nodig hebben. In de gemeente vormen de vele leden ''n lichaam (Gen. 12:12 e.v.), ze hebben elkaar allemaal nodig. De Heer had 1 discipel kunnen kiezen, maar Hij vormde een groep van 12 mannen, zodat ze ook steun aan elkaar zouden hebben. Telkens zien we dat Hij mensen samenbrengt, nogmaals: het is niet goed dat de mens alleen zij.

In de gemeente van Christus komt helaas ook veel eenzaamheid voor en dat is erg jammer. Vaak moet er iets worden 'georganiseerd' zodat mensen die eenzaam zijn toch nog worden bezocht. Dit gebeurt dan vaak door een kleine groep van mensen die dit op hun hart heeft. Veel mensen zijn tegenwoordig druk met van alles en nog wat, waardoor er weinig tijd overblijft voor het bezoeken van eenzame broeders of zusters. Maar een echte levende gemeente kenmerkt zich doordat er liefde is onder elkaar (Joh. 13:35). Liefde is een vrucht van de Heilige Geest (Gal. 5:22). Liefde bewerkt dat we niet alleen op onszelf zijn gericht, maar dat we ook oog hebben voor (eenzaamheid van) de ander. Alleen door dicht bij de Bron van de liefde te blijven en dagelijks uit deze Bron te drinken zal de vrucht openbaar worden in ons persoonlijk en gemeenteleven. Een ieder onderzoeke zichzelf of deze vrucht in zijn of haar leven openbaar komt!

Maar ook de mensen die eenzaam zijn horen zichzelf te onderzoeken. Het leggen van contacten is niet altijd makkelijk, maar door het actief deelnemen aan activiteiten (bijbelstudie, bidstond, huiskringen etc.) die in de gemeente zijn kom je in contact met anderen kan er een (geestelijke) band groeien met ander gelovigen. Het bewust en biddend zoeken van contact met anderen zal altijd meer opleveren dan passief afwachten. Het is beter te geven dan te ontvangen geldt ook voor het leggen van contacten. Voor de eenzamen geldt eveneens dat het belangrijk is dicht bij de Heer te blijven, zodat de vrucht van Zijn Geest openbaar wordt. Als er een levende relatie met de Heer is, dan is het fijn zulke mensen te bezoeken. Daar waar de vrucht niet openbaar wordt is een gesprek soms een klaagzang en dat is niet altijd aantrekkelijk voor degene die op bezoek komt.....

Liefde woont in het huis waar Jezus Koning is, is een vers uit een liedje dat we vroeger zongen. Dat ook in onze gemeente deze liefde, die uitziet naar anderen, openbaar komt. Echte liefde en aandacht voor onze broeders en zusters is zo belangrijk, want daaraan zullen allen (ongelovigen en gelovigen) weten dat we Zijn discipelen zijn.