Laatste nieuws omtrent het Coronavirus:

Vanaf zondag 20 december zullen achtereenvolgend 5 zondagen geen fysieke diensten plaatsvinden, maar alleen online diensten via de livestream. De eerstvolgende fysieke zo ndagochtend dienst zal zijn op zondag 24 januari 2021.

Om nog meer inhoud aan de dienst te geven, zal er gemusiceerd worden en enkele liederen ten gehore gebracht worden. De maatregelen van overheidswege zullen strikt worden nageleefd. Geen groepsvorming en duidelijk 1,5 meter afstand.

Op ons YouTube kanaal kunt u op zondag vanaf 10.00 uur de dienst via livestream volgen.

 

De Kerstviering op vrijdag 25 december zal op dezelfde wijze worden gehouden als de Zondagdiensten dus online en geen fysieke aanwezigheid dan alleen voor hen die een taak hebben. Datzelfde geldt ook voor de Oudjaarsdienst op donderdag 31 december om 19:00 uur.

 

Broeders en zusters we wensen jullie allen van harte een gezegende Kerst en dat ondanks de tijd waar we in leven elkaar kunnen blijven bemoedigen met het levende Woord Jezus Christus.

 

Onze gemeente komt samen op twee locaties. In Baarn op de Adelheidlaan 8 en in Bunschoten op Plecht 1 in het Oostwende college. De samenkomsten zijn zondagmorgen om 10:00 uur.

Onze gemeente komt samen op twee locaties.

In Baarn op de Adelheidlaan 8.

In Bunschoten op de Plecht 1.

De samenkomsten zijn zondag om 10:00 uur.